Frakt- och köpvillkor

Villkor för beställning på Petcare AB

Fraktfri order
Fraktfri ska ha ett ordervärde över 4500 kr exkl. moms. Uppnår inte ordern den fraktfria gränsen debiteras den med en fast fraktkostnad på 200 kr exkl moms.

Pallkostnad
För order som skickas på pall tillkommer en pallkostnad på 140kr/pall.

Reklamationsrätt – via Reklamationsformulär, klicka här!
Reklamationsrätten gäller i 7 dagar. Reklamationer gällande felpackning eller felfakturering ska anmälas inom 7 dagar med hänvisning till följesedel/ faktura. Dolda skador som upptäcks när kolli/pall är bruten skall anmälas inom 24 timmar efter leverans. Returer som inte är godkända av Petcare AB accepteras inte.
För att få en godkänd reklamation som avser skadad produkt, bifogar du en bild i din reklamation.

Transportskada – via Reklamationsformulär, klicka här!
Vid leverans skall antal kolli/pallar kontrolleras mot fraktsedel, samt om det finns synliga skador på gods eller emballage. Vid eventuella synliga skador ska detta anmälas till transportören och Petcare AB direkt vid leverans/mottagande av kolli/pallar. Dolda skador som upptäcks när kolli/pall är bruten skall anmälas inom 24 timmar efter leverans.
För att få en godkänd transportskada via Petcare, ska du ta en/flera bild på skadat gods och bifoga i din reklamation. Ange även sändningsnummer/kolli-id i kommentarsfältet.

Betalningsvillkor
Kontant, efter godkänd kreditprövning 15 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter referensräntan. Kunder som missköter sina krediter får automatiskt sänkt antal kreditdagar. Varorna tillhör Petcare AB tills full betalning skett.

Öppettider
Måndag – fredag kl 8.00 – 15.30

Beställning av order
Telefon tlf: 036-32 77 30, fax 036-32 77 50, Email: [email protected] eller www.petcare.se

Användarvillkor

Tack för att du använder Petcares webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatserna.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Petcare AB.

Genom att gå in på Petcares webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna, bl. a. Petcare backoffice, Petcares ordersystem, Petcares återförsäljaresystem med flera.

Petcares förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Petcares förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet
De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Petcares tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Petcares anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen
Allt material som Petcares har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Petcares. Återförsäljare och anställda inom Petcare har separata villkor vilket Petcare AB kan upplysa om.

De varumärken eller andra kännetecken som Petcare äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Petcare. Petcares varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser
Petcare ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Petcare webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Petcare webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Petcare för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Petcares webbsidor.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via Petcare webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Petcare alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Petcare inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Petcare ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Petcares Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på Petcare.

Sekretess & Cookies

Angående cookies
Vi på petcare.se nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares och administratöres aktiviteter.

Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till Petcare på webben.

Det finns två typer av cookies, vi använder dels så kallade sessioncookies, dessa lagras enbart under tiden du har din webbläsare aktiv och försvinner så fort du loggar ut eller stänger ner din webbläsare. Petcare.se använder även fil cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av fil cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplattsen begränsas.

Behandling av uppgifter
Uppgifter som du lämnar i samband med att du öppnar ett konto utgör underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. För mer information angående hur vi hanterar personuppgifter, se vår integritetspolicy, vilket du också accepterar genom att acceptera våra köpvillkor.