Petcare AB blir en del av Petcare Group Sweden

Petcare AB ingår nu i den nya koncernen Petcare Group Sweden AB. Petcare Group har etablerats av Profura Utveckling AB tillsammans med EASEE Holding AB och Baxab AB. I denna koncern ingår även bolaget YesBox Group AB.

Totalt omsätter Petcare Group Sweden cirka 300 MSEK per år.

YesBox Group tillverkar spånbalar och stallströprodukter till djurägare och butikskedjor i Norden. Petcare AB utvecklar och marknadsför produkter för hund och smådjur med försäljning till djurfackhandeln och butikskedjor.

”Yesbox och Petcare är två fina och välskötta bolag vilket skapar förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv. Vår ambition är att skapa en stark nordisk gruppering som skapar möjlighet för bolagen att stärkas och utvecklas”, säger Mikael Thörnkvist, VD Profura.

Det här är positivt för både Petcare och YesBox. Vi har ingen konkurrens mellan bolagen och vi kan nyttja det faktum att vi kan ge en ännu bättre servicenivå till gemensamma kunder vilket innebär stor potential till merförsäljning på varandras kunder”, säger Sebastian Sandholm, VD och grundare av FS Petcare och Easee Holding.

Detta ger en stor möjlighet då vi får ingå i en koncern som på sikt kommer att skapa en stark och stabil grupp av starka varumärken i denna bransch.

Petcare Group bildades i oktober 2021.

Jönköping 19 november 2021

Sebastian Sandholm

VD FS Petcare AB

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

Sebastian Sandholm, grundare/VD FS Petcare AB