Information om tuggben

Om våra produkter

Då vi fått in en del frågor på ämnet har vi sammanfattat lite information om hur våra produkter tillverkas, samt hur kvalitet och säkerhet testas, för att du ska kunna känna dig helt trygg med produkter från Petcare.

Alla produkter tillverkas på kontrollerade fabriker, och genomgår noggranna tester både innan och efter de kommer till Sverige.

Kontroller och säkerhet

Våra tugg- och godisprodukter tillverkas i Kina, EU (Tyskland och Irland), Brasilien samt Indien. Alla våra fabriker är EU-godkända, och speciellt utvalda av oss. Vi följer naturligtvis alla regler och lagar som finns inom området. Vi utför dessutom rigorösa tester för att säkerställa att produkten är felfri innan den ens tillåts komma in på vårt lager – det är därför vi kan vara så säkra på våra produkter.

När våra tuggben och godis produceras genomgår de en veterinärkontroll. Ett externt ackrediterat laboratorium tar alla nödvändiga prover som EU kräver. När proverna är godkända utfärdas det ett hälsocertifikat just till den sändningen. När produkterna når svensk hamn får vi inte tillgång till containern förrän de lokala livsmedelsmyndigheterna (i vårt fall JBV = Jordbruksverket i Sverige) som gör ännu en genomgång av all dokumentation samt en slumpmässig stickprovskontroll på varorna (E-coli, salmonella, mm). När vi har tillåtelse att överta containern har vi därutöver internt en kvalitetskontroll, där vi tar stickprover på containern.

Vanliga frågor

Den kyckling och anka vi använder oss av, i alla godis och tugg, är minst 92% ren kyckling, vilket är en anmärkningsvärt hög halt (jämför själv med hur många korvar för människor som innehåller 92% kött!). Vissa produkter från andra varumärken innehåller så lite som 60% kött, trots att det säljs som kyckling. Förutom rent kött tillsätter vi mycket små mängder av godkända tillsatser, för att påverka hållbarhet och konsistens.

Våra produkter tas fram och kontrolleras enligt konstens alla regler. Vissa veterinärer har hävdat koppling mellan kycklingtugg och fanconis-syndrom, som både kan vara ärftlig och förvärvad. Dock har ingen koppling bevisats och inga ämnen i kycklingtugget som kan kopplas till sjukdomen har hittats. Vissa tillverkare (främst företag i USA som importerade från Kina) tillsatte tidigare melamin i sina produkter, för att få högre proteinhalt vid test av produkten. Detta ämne kunde orsaka bland annat skador på hundarnas njurar. Naturligtvis är det inget vi tillsätter i våra produkter, vi använder aldrig ingredienser som kan orsaka skada. Hundar, såväl som människor, individer och kan vara känsliga mot olika ämnen. Om din hund uppvisar allergiska symptom ska du inte fortsätta ge den produkt som orsakade symptomen.

Nej, alla produkter testas grundligt och ingen salmonella förekommer.

Nej, det är av yttersta vikt att produkterna inte innehåler antibiotika – det testas noggrant innan produkterna får komma in i landet.

Nej. I USA hade man en skandal där man blandade i melamin i främst foder. Detta gjordes för att melamin ger utslag som protein i tester, vilket då skulle tolkas som en hög kötthalt. Detta orsakade dock njurskador på vissa hundar. Vi använder oss självklart inte av några ingredienser som orsakar skador, så naturligtvis finns inte melamin i våra produkter.

Nej, det stämmer inte alls. Ett vanligt missförstånd är att läder som garvas (för att t.ex. bli väskor och skor) är samma typ av hud som den som används till tugg. Det stämmer inte alls – läderprodukter är nämligen gjorda av överhuden, medan tuggproduker tillverkas av underhuden. Dessa två typer av hud separeras långt innan garvningsprocessen börjar – med andra ord kommer huden som man tillverkar tuggprodukter av aldrig ens i närheten av de kemikalier som används vid garvning.

Hur mycket hunden än älskar godis, är det viktigt att tänka på att det är just godis. Vi rekommenderar att man ger en godbit då och då, men man bör inte ersätta hela eller delar av måltider med godis. Man bör inte heller låta godis utgöra en stor del av hundens matintag. Hunden ska alltid i huvudsak äta hundfoder, godbitarna är bara ett extra snack.

Valpar under 6 månader har ofta känsliga magar. Det är viktigt att vara uppmärksam när hunden har tillgång till tugg, och inte ge hunden för mycket när den är riktigt ung.

Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss om du har fler frågor angående våra tuggprodukter.