Covid-19 situation

Hur påverkar detta oss?

Corona-viruset utvecklas fortfarande och troligtvis under ytterligare en tid. Vi på Petcare följer situationen noga och planerar därefter. Vi säkerställer bästa möjliga leveranssäkerhet och håller en god dialog med våra leverantörer runt om i världen.
Detta för att så snart som möjligt kunna informera våra kunder om eventuella förändrade leveranstider.

  • Vi ser över vårt lagersortiment och har ökat säkerhetslagret på produkter från Kina och Italien.
  • Leveransstatus kommer att informeras inne på respektive produktartikel på hemsidan.

Vi tar situationen på allvar och uppmanar alla att följa sitt normala konsumtionsmönster och inte hamstra för att säkerställa den totala leveransförmågan. Vi uppdaterar er löpande om något ändras.